Brightify

Lätt att registrera tid och avvikelser

Microbizz Facility Management är en molntjänst som gör det enkelt för medarbetare att registrera tid och rapportera avvikelser direkt i mobilen. Genom att använda GPS position kan man enkelt checka in på en uppgift och automatiskt registrera tid samt enkelt dokumentera genomförandet med hjälp av foton.


Med ett effektivt schemaläggningsverktyg får arbetsledare en direkt överblick över beläggning och kan enkelt planera nya uppdrag eller planera om vid sjukdom eller andra förändringar. Detta hjälper till att säkerställa kvaliteten i leveransen och eftersom medarbetare kontinuerligt registrerar tidrapporter går det snabbare att fakturera uppdrag inklusive eventuella avvikelser.

Uppdragsansvariga får dessutom en överblick över försäljningen och utestående offerter för att kunna säkerställa vilka uppdrag som är på väg in. Den som ansvarar för offerten får även påminnelser för att säkerställa att allt följs upp så att inga uppdrag förloras.

Sammantaget betyder detta att ledningen inte behöver lägga tid på att följa upp allt som går bra och levereras i tid. De får istället direkt en varning på de uppdrag som avviker från planeringen och kan tidigt planera om dessa för att säkerställa kundupplevelsen och lönsamheten.

Kontakta oss för att för att få veta mer om hur Microbizz FM kan hjälpa din verksamhet.

Läs mer