Brightify

Enkel hantering av arbetsordrar

Microbizz entreprenör är en molntjänst som ger medarbetare tillgång till arbetsordrar med all information om uppdraget samt arbetscheman direkt i mobilen.


Genom att använda GPS position kan man enkelt checka in på en uppgift och automatiskt registrera tid samt enkelt dokumentera genomförandet med hjälp av foton. Med ett effektivt schemaläggningsverktyg får arbetsledare en direkt överblick över beläggning per kompetens och projekt och kan enkelt planera nya uppdrag eller planera om vid sjukdom eller andra förändringar. Detta hjälper till att säkerställa kvaliteten i leveransen och att det görs inom utsatt tid.

Genom ett extranät kan även kunder få tillgång till information, rapporter och genomföra beställningar direkt i systemet. Detta kan exempelvis användas för att effektivisera hanteringen av Ätor då kunden direkt kan få tillgång till bilder och beskrivning och kan godkänna eller avslå dem innan de genomförs.

Uppdragsansvariga får dessutom en överblick över försäljningen och alla utestående offerter för att kunna säkerställa vilka typer av uppdrag som är på väg in. Den som ansvarar för offerten får även påminnelser för att säkerställa att allt följs upp så att inga uppdrag förloras.

Sammantaget betyder detta att ledningen inte behöver lägga tid på att följa upp allt som går bra och levereras i tid. De får istället direkt en varning på de uppdrag som avviker från planeringen och kan tidigt planera om dessa för att säkerställa kundupplevelsen och lönsamheten.

Kontakta oss för att för att få veta mer om hur Microbizz Entreprenör kan hjälpa din verksamhet.

Läs mer