Brightify

Skapa, planera och dokumentera arbetsordrar direkt i mobilen

Microbizz är en användarvänlig och smart molntjänst som ger tillgång till relevant informationen där du är på ett tryggt och säker sätt.Systemet är moduluppbygt och kan enkelt anpassas utifrån just era behov. Det innehåller allt som behövs för att ta in uppdrag, planera dem på rätt medarbetare och genomföra dem med rätt kvalitet. Under genomförandet registreras tid automatiskt och material kan enkelt läggas in för att få färdiga faktureringsunderlag. Eventuella avvikelser rapporteras enkelt med hjälp av formulär som automatiskt kan skapa nya uppdrag baserat på informationen i formuläret.

Moduler i Microbizz för mobil ärendehantering

Microbizz Entreprenör
Vår erfarenhet är att man lätt underskattar behovet av ett effektivt stöd för att planera och genomföra uppdrag. Med rätt stöd kan man minska administrationen med upp till 10 timmar per medarbetare och månad och dessutom fakturera snabbare.
Klicka här för att läsa mer

Microbizz FM
Med ett enkelt och användarvänligt gränssnitt kan medarbetare checka in på ett uppdrag med hjälp av GPS position för att registrera tid, dokumentera avvikelser med hjälp av foton och genomföra egenkontroller. Detta säkerställer kvaliteten och kundupplevelsen samtidigt som det minskar administrationen för både medarbetare och ledning.
Klicka här för att läsa mer

Tidrapportering
Genom att använda GPS funktionalitet i telefonen förenklas tidsregistreringen genom att medarbetare inte behöver skriva in någon information för att registrera tid vilket även minskar risken för felrapportering. Medarbetaren behöver bara checka in på en uppgift vilket automatiskt startar tidsregistreringen som sedan kan användas som underlag för både fakturering och lön.

Personalliggare
Du som bedriver byggverksamhet måste enligt lag föra en elektronisk personalliggare från och med den 1 januari. Det innebär att du varje dag måste anteckna i personalliggaren vilka som är verksamma på din byggarbetsplats. Som entreprenör är du skyldig att se till att den upprättas och hanteras på rätt sätt.
Läs mer

Foto
Förenkla dokumentationen genom att ta bilder som man enkelt kan rita på för att markera det som ska lyftas fram. Bilderna sparas direkt på dokumentationen för uppgiften och kan enkelt delas ut till kunder eller användas som underlag för exempelvis ÄTOR, avvikelserapporter eller som arbetsdokumentation.